Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    zeisstopnm - dokonaj konwersji pliku zbienoogniskowego Zeissa do
    postaci przenonej mapy.

SK/LADNIA

    zeisstopnm [-pgm | -ppm] [plik_zeissa]

OPIS

    Odczytuje plik zbienoogniskowy Zeissa i zapisuje go w postaci przenonej
    mapy  (pliki p?m). Rodzaj pliku wyjciowego zaley od typu pliku
    wejciowego. Plik w skali szaroci przetwarzany jest do formatu pgm
    (portable greymap).  W kadym innym przypadku tworzony jest plik w
    formacie ppm (portable pixmap). Program informuje, jaki typ pliku jest
    tworzony.

OPCJE

    -pgm  Plik wyjciowy bdzie w formacie pgm.

    -ppm  Plik wyjciowy bdzie w formacie ppm.

ZOBACZ TAKE

    pnm(5)

AUTOR

    Copyright (C) 1993 by Oliver Trepte

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 15 lipca 1993          zeisstopnm(1)