Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    zforce - przywro rozszerzenie '.gz' plikom skompresowanym przez gzip

SK/LADNIA

    zforce [ nazwa ... ]

OPIS

    zforce dodaje rozszerzenie .gz do wszystkich plikow skompresowanych
    przez program gzip, aby gzip nie kompresowal ich ponownie.  Jest to
    uyteczne w wypadku, gdy nazwy plikow zostaly obcite po transferze. W
    systemach z ograniczeniem dlugoci nazwy pliku do 14 znakow obcinana
    jest bazowa cz nazwy tak, aby zmiecilo si rozszerzenie .gz . Na
    przyklad, nazwa 12345678901234 jest zmieniana na 12345678901.gz. Nazwy
    takie, jak foo.tgz s pozostawiane bez zmian.

ZOBACZ TAKE

    gzip(1), znew(1), zmore(1), zgrep(1), zdiff(1), gzexe(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   ZFORCE(1)