Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    zless - pelnoekranowe przegldanie skompresowanych plikow tekstowych

SK/LADNIA

    zless [ nazwa ... ]

OPIS

    Zless pozwala na przegldanie na ekranie terminala plikow tekstowych
    skompresowanych bd nieskompresowanych.  Taki sam efekt mona uzyska
    ustawiajc zmienn rodowiskow LESSOPEN na "|gzip -cdfq %s", i uruchamiajc
    less. Jednake wystarczajco duo ludzi uznaje dostpno polecenia zless za
    wan, eby to polecenie dostarcza.

ZOBACZ TAKE

    zmore(1), less(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   ZLESS(1)