Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    znew - dokonaj konwersji pliku .Z do pliku .gz

SK/LADNIA

    znew [ -ftv9PK] [ name.Z ... ]

OPIS

    Znew dokonuje konwersji wszystkich plikow w formacie .Z (utworzonych
    programem compress) do formatu .gz (utworzonych programem gzip). Jeeli
    chcesz wymusi ponown kompresj pliku bdcego ju w formacie programu gzip,
    zmie rozszerzenie nazwy tego pliku na .Z, a nastpnie uyj programu znew.

OPCJE

    -f   Wymusza konwersj z formatu .Z do formatu .gz nawet, jeeli plik
       .gz ju istnieje

    -t   Testuje nowy plik przed usuniciem oryginalu.

    -v   Pelna informacja. Wywietla nazw i procent, o jaki zostal
       zredukowany rozmiar kadego pliku.

    -9   Uywa najwolniejszej (lecz najbardziej wydajnej) kompresji.

    -P   Uywa przetwarzania potokowego, by zredukowa zuycie przestrzeni
       dysku.

    -K   Nie usuwa pliku .Z, jeeli jest mniejszy od nowoutworzonego pliku
       .gz

ZOBACZ TAKE

    gzip(1), zmore(1), zdiff(1), zgrep(1), zforce(1), gzexe(1), compress(1)

B/LDY

    Znew nie zachowuje pola daty/czasu pliku przy uyciu opcji -P, jeeli
    polecenie cpmod(1) jest niedostpne, za touch(1) nie obsluguje opcji -r

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                    ZNEW(1)