Provided by: man-db_2.6.0.2-2_i386 bug

NAZWA

    zsoelim - wypelnia dania .so w wejciu roff

SK/LADNIA

    zsoelim [-CVh] [plik ...]

OPIS

    zsoelim analizuje zawarto plik'ow, podanych jako argumenty, albo jeli
    ich nie podano, swoje standardowe wejcie, poszukujc wierszy o postaci:

    .so <nazwa_pliku>

    dania takie s zastpowane zawartoci podanego pliku. Jeeli danie nie moe
    by spelnione, to zsoelim szuka pliku.ext gdzie .ext moe by jednym z
    .gz, .Z lub .z. W zalenoci od opcji ustalonych podczas kompilacji mog
    by te obslugiwane inne typy rozszerze. Jeeli danie spelnia plik
    skompresowany, to plik ten jest dekompresowany przy uyciu odpowiedniego
    programu dekompresujcego, a jego wynik uywany jest do wykonania dania.

    Tradycyjnie programy soelim uywane byly do umoliwienia preprocesorom
    roff przetwarzania plikow wskazywanych przez dania. Ta konkretna wersja
    zostala  napisana,  by  obej  problemy  stworzone  przez  obslug
    skompresowanych stron podrcznikow man.

OPCJE

    -C, --compatible
       Flaga ta istnieje dla zgodnoci z innymi programami soelim.  Jej
       zadaniem jest wlczanie przetwarzania da .so poprzedzonych czym
       innym ni biale znaki (spacje, tabulatory, znaki nowej linii).
       Poniewa takie zachowanie jest ju domylne dla zsoelim, jest ona
       ignorowana.

    -h, --help
       Wywietla komunikat pomocy i koczy prac.

    -V, --version
       Wywietla informacj o wersji.

ZOBACZ TAKE

    nroff(1), troff(1), groff(1), man(1).

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

T/LUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetlumaczyl cz stron podrcznika pakietu
    man-db i udostpnil je w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tlumaczenie zaktualizowal i uzupelnil w roku 2008.