Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    _exit, _Exit - zakoczenie biecego procesu

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    void _exit(int status);

    #include <stdlib.h>

    void _Exit(int status);

OPIS

    Funkcja _exit "natychmiast" koczy proces, z ktorego zostala wywolana.
    Wszystkie przynalece do procesu otwarte deskryptory plikow s zamykane;
    wszystkie jego procesy potomne s przejmowane przez proces 1, init, a
    jego proces macierzysty otrzymuje sygnal SIGCHLD.

    Warto status jest zwracana procesowi macierzystemu jako kod zakoczenia
    procesu wywolujcego t funkcj i moe zosta odczytana za pomoc jednej z
    funkcji z rodziny wait.

    Funkcja _Exit jest rownowana _exit.

WARTO ZWRACANA

    Funkcje te nigdy nie powracaj.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3 Funkcja _Exit() zostala wprowadzona
    przez C99.

UWAGI

    Efekty  zakoczenia,  transmisja  kodu zakoczenia, procesy zombie,
    przesylanie sygnalow itp. zostaly przedyskutowane w exit(3).

    Funkcja _exit jest podobna do exit(), ale nie wywoluje adnych funkcji
    zarejestrowanych  za  pomoc  funkcji  ANSI  C atexit ani adnych
    zarejestrowanych funkcji obslugi sygnalow. To, czy wypronia  ona
    standardowe bufory we/wy i usuwa pliki tymczasowe utworzone za pomoc
    tmpfile(3), zaley od implementacji. Z drugiej strony, _exit nie zamyka
    otwartych deskryptorow plikow, co moe spowodowa nieoczekiwane oponienia
    podczas oczekiwania na zakoczenie odloonych zapisow. Jeli oponienia te
    s niepodane, to moe by przydatne wywolanie funkcji podobnych do
    tcflush() przed wywolaniem _exit(). To, czy jakiekolwiek odloone we/wy
    zostanie anulowane i ktore z nich mog zosta anulowane podczas _exit(),
    zaley od iplementacji.

ZOBACZ TAKE

    fork(2), execve(2), waitpid(2), wait4(2), kill(2), wait(2), exit(3),
    termios(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.