Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    acct - wlczenie/wylczenie ewidencjonowania procesow

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int acct(const char *filename);

DESCRIPTION

    Funkcja wywolana z nazw istniejcego pliku jako parametrem, wlcza
    ewidencjonowanie procesow i powoduje dopisywanie do pliku filename
    informacji  o  kadym zakoczonym procesie. Argument NULL powoduje
    wylczenie ewidencjonowania procesow.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest 0, w razie bldu zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EACCES Brak prawa do zapisu do podanego pliku.

    EACCES Parametr filename nie jest zwyklym plikiem.

    EFAULT filename wskazuje poza dostpn dla uytkownika przestrze adresow.

    EIO  Bld zapisu do pliku filename.

    EISDIR filename jest katalogiem.

    ELOOP Podczas  rozwizywania filename napotkano zbyt wiele dowiza
       symbolicznych.

    ENAMETOOLONG
       Nazwa filename jest za dluga.

    ENOENT Podany plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamici.

    ENOSYS Rozlicznie procesow nie zostalo wlczone w czasie kompilacji jdra
       systemu.  Odpowiednim parametrem jdra ustawiajcym t opcj jest
       CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT.

    ENOTDIR
       Skladnik filename, ktory powinien by katalogiem, w rzeczywistoci
       nim nie jest.

    EPERM Proces wywolujcy t funkcj ma niewystarczajce uprawnienia do
       wlczenia ewidencjonowania procesow.

    EROFS Plik filename znajduje si w systemie plikow tylko do zapisu.

    EUSERS Brak wolnych struktur plikowych w jdrze lub brak pamici.

ZGODNE Z

    SVr4 (ale nie POSIX). SVr4 dokumentuje bldy EBUSY, ale nie EISDIR czy
    ENOSYS.  AIX  i  HPUX  rownie  dokumentuj EBUSY (proba wlczenia
    ewidencjonowania, podczas gdy jest ono ju wlczone). Dotyczy to rownie
    Solarisa (proba wlczenia ewidencjonowania z wykorzystaniem pliku, ktory
    jest ju uywany).

UWAGI

    W wypadku zalamania si systemu, informacje ewidencjonowania procesow
    nie bd dodane, nie zakoczone procesy nigdy nie bd zaewidencjonowane.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.