Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    alarm - ustawienie budzika w celu dostarczenia sygnalu

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    unsigned int alarm(unsigned int seconds);

OPIS

    alarm prowadzi do dostarczenia procesowi sygnalu SIGALRM po czasie
    seconds sekund.

    Jeli seconds wynosi zero, aden nowy alarm nie jest planowany.

    W kadym przypadku, dowolny ustwiony wczeniej alarm jest anulowany.

WARTO ZWRACANA

    alarm zwraca ilo sekund pozostalych do dostarczenia poprzedniego
    alarmu, lub zero gdy nie bylo wczeniej adnego alarmu.

UWAGI

    alarm i setitimer dziel ten sam timer; wywolania jednej z tych funkcji
    bd interferowa z uyciem drugiej.

    sleep() moe zosta zaimplementowane za pomoc SIGALRM; mieszanie wywola
    alarm() i sleep() jest kiepskim pomyslem.

    Szeregowane oponienia mog jak zwykle powodowa oponienie uruchomienia
    procesu o dowolny okres czasu.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    setitimer(2), signal(2), sigaction(2), gettimeofday(2),  select(2),
    pause(2), sleep(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.