Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    afs_syscall, break, ftime, getpmsg, gtty, lock, mpx, prof, profil,
    putpmsg, security, stty, ulimit -  niezaimplementowane  wywolania
    systemowe

SK/LADNIA

    Niezaimplementowane wywolania systemowe.

OPIS

    Te wywolania systemowe nie zostaly zaimplementowane w kernelu Linuksa
    2.4.

WARTO ZWRACANA

    Te wywolania systemowe zawsze zwracaj -1 iustawiaj errno na ENOSYS.

UWAGI

    Naley  zauway,  e  ftime(3),  profil(3)  i  ulimit(3)  zostaly
    zaimplementowane jako funkcje biblioteczne.

    Niektore  wywolania  systemowe,  takie  jak  alloc_hugepages(2),
    free_hugepages(2), ioperm(2), iopl(2) i vm86(2) istniej tylko na
    niektorych architekturach.

    Niektore   wywolania   systemowe,   takie   jak   ipc(2)  i
    {create,init,delete}_module(2)  istniej  tylko  dla  jder  Linuksa
    zbudowanych z wlczonym wspomaganiam dla nich.

ZOBACZ TAKE

    obsolete(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.