Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    chdir, fchdir - zmiana katalogu roboczego

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int chdir(const char *path);
    int fchdir(int fd);

OPIS

    chdir zmienia katalog biecy na katalog podany w path.

    fchdir jest identyczne jak chdir, lecz katalog jest podawany jako
    deskryptor otwartego pliku.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. W wypadku bldu zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    Dla niektorych systemow plikow mog by zwracane inne bldy ni opisane
    poniej. Najogolniejsze bldy chdir to:

    EFAULT path wskazuje poza dostpn dla uytkownika przestrze adresow.

    ENAMETOOLONG
       path jest zbyt dlugie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamici jdra.

    ENOTDIR
       Skladnik cieki path. nie jest katalogiem.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla skladnika cieki path.

    ELOOP Podczas rozwizywania  path  napotkano  zbyt  wiele  dowiza
       symbolicznych.

    EIO  Wystpil bld wejcia-wyjcia.

    Ogolne bldy fchdir to:

    EBADF fd Nie jest prawidlowym deskryptorem pliku.

    EACCESS
       Brak praw do przeszukiwania katalogu otwartego przez deskryptor
       fd.

UWAGI

    Prototyp funkcji fchdir jest dostpny  tylko  jeeli  zdefiniowano
    _BSD_SOURCE (bezporednio, albo porednio - nie definiujc _POSIX_SOURCE
    czy kompilujc z wlczon flag -ansi).

ZGODNE Z

    Funkcja chdir jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD. SVr4
    dokumentuje dodatkowe bldy EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie zawiera
    ENOMEM. POSIX.1 nie zawiera bldow ENOMEM, ELOOP. X/OPEN nie zawiera
    bldow EFAULT, ENOMEM i EIO.

    Funkcja  fchdir  jest zgodna z SVr4, 4.4BSD oraz X/OPEN.  SVr4
    dokumentuje dodatkowe bldy EIO, EINTR i ENOLINK.  X/OPEN dokumentuje
    dodatkowe bldy EINTR i EIO.

ZOBACZ TAKE

    getcwd(3), chroot(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.