Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    chroot - zmiana katalogu glownego

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int chroot(const char *path);

OPIS

    chroot zmienia katalog glowny na katalog podany w path. Ten katalog
    bdzie uywany do nazw cieek zaczynajcych si od /. Katalog glowny jest
    dziedziczony przez wszystkie procesy potomne biecego procesu.

    Funkcj chroot(2) moe wywola tylko proces uprzywilejowany (pod Linuksem:
    ten ze zdolnoci CAP_SYS_CHROOT).

    Funkcja ta zmienia tylko skladniki w procesie rozwizywania nazw plikow
    i nie robi nic poza tym.

    Funkcja ta nie zmienia biecego katalogu roboczego, wic `.' moe znajdowa
    si poza drzewem zakorzenionym w `/'.  W szczegolnoci, superuytkownik
    moe uciec `uwizienia w chroot' wykonujc `mkdir foo; chroot foo; cd ..'.

    Funkcja  ta nie zamyka otwartych deskryptorow plikow, wic takie
    deskryptory plikow mog zezwala  na  dostp  poza  nowym  drzewem
    zakorzenionym w `/'.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. w przypadku bldu zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno .

B/LDY

    Dla niektorych systemow plikow mog by zwracane inne bldy ni opisane
    poniej. Najogolniejsze bldy to:

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla skladowej cieki. (Patrz take
       path_resolution(2)).

    EFAULT path wskazuje poza dostpn dla uytkownika przestrze adresow.

    EIO  Wystpil bld we/wy.

    ELOOP Podczas rozwizywania  path  napotkano  zbyt  wiele  dowiza
       symbolicznych.

    ENAMETOOLONG
       path jest zbyt dlugie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamici jdra.

    ENOTDIR
       Skladowa cieki path nie jest katalogiem.

    EPERM Efektywny UID nie jest zerem.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, 4.4BSD, X/OPEN. Ta funkcja nie jest czci POSIX.1. SVr4
    dokumentuje dodatkowe bldy EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP. X/OPEN nie
    dokumentuje bldow EIO, ENOMEM i EFAULT. Interfejs ten jest oznaczany
    jako spadek po X/OPEN.

UWAGI

    FreeBSD ma silniejsz funkcj systemow jail().

ZOBACZ TAKE

    chdir(2), path_resolution(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.