Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    close - zamknicie deskryptora pliku

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int close(int fd);

OPIS

    close zamyka deskryptor pliku, tak e nie odnosi si on ju poniej do
    adnego pliku i moe by uyty ponownie. Wszelkie blokady utrzymywane
    pliku, z ktorym deskryptor byl zwizany, i ktorych wlacicielem byl
    proces, zostaj usunite (niezalenie od deskryptora plikow, ktorego uyto
    dla uzyskanie blokady).

    Jeli fd jest ostatni kopi deskryptora pewnego pliku, zasoby z nim
    zwizane zostaj zwolnione; jeli deskryptor byl ostatnim odniesieniem do
    pliku, ktory usunito za pomoc polecenia unlink(2), to plik jest
    kasowany.

WARTO ZWRACANA

    close zwraca zero po pomylnym zakoczeniu, a -1 gdy wystpi bld.

B/LDY

    EBADF fd nie jest prawidlowym deskryptorem otwartego pliku.

    EINTR Funkcja close() zostala przerwana przez sygnal.

    EIO  Wystpil bld we/wy.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.  SVr4 dokumentuje dodatowy bld
    ENOLINK.

UWAGI

    Niesprawdzanie wartoci zwracanej przez close jest popularnym, lecz
    powanym bldem w sztuce programowania. Moe si zdarzy, e przy koczcym
    close zostan najpierw zgloszone bldy wczeniejszej operacji write(2).
    Niesprawdzanie zwracanej podczas zamykania pliku wartoci moe prowadzi
    do niesygnalizowanej utraty danych. Jest to obserwowane zwlaszcza w
    przypadku NFS i quota dyskowych.

    Pomylne zamknicie nie gwarantuje, e dane zostan pomylnie zapisane na
    dysku, gdy jdro oponia zapisy. Systemy plikow nie maja zwyczaju
    oproniania buforow przy zamykaniu strumienia. Jeli istnieje potrzeba
    zapewnienia, aby dane zostaly zapisane fizycznie, naley uywa fsync(2).
    (Zapis zaley w tym momencie od wlaciwoci sprztowych dysku.)

ZOBACZ TAKE

    open(2), fcntl(2), shutdown(2), unlink(2), fclose(3), fsync(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-12-13             CLOSE(2)