Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    create_module - tworzy wpis ladowalnego modulu

SK/LADNIA

    #include <linux/module.h>

    caddr_t create_module(const char *name, size_t size);

OPIS

    create_module probuje utworzy wpis ladowalnego modulu i zarezerwowa
    pami jdra, ktorej modul bdzie wymagal. Ta funkcja jest przeznaczona
    jedynie dla superuytkownika.

WARTO ZWRACANA

    W przypadku sukcesu, zwraca adres z przestrzeni jdra, pod ktorym
    znajduje si modul. W przypadku bldu zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno .

B/LDY

    EPERM Uytkownik nie jest superuytkownikiem.

    EEXIST Modul o takiej nazwie ju istnieje.

    EINVAL dany rozmiar jest zbyt maly, nawet na informacje z naglowka
       modulu.

    ENOMEM Kernel nie mogl przydzieli dostatecznie duego, ciglego bloku
       pamici by pomieci modul.

    EFAULT name jest poza dostpn przestrzeni adresow.

ZOBACZ TAKE

    init_module(2), delete_module(2), query_module(2).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.