Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    delete_module - usuwa wpis ladowalnego modulu.

SK/LADNIA

    #include <linux/module.h>

    int delete_module(const char *name);

OPIS

    delete_module probuje usun wpis nieuywanego ladowalnego modulu. Jeli
    name jest rowne NULL, to zostan usunite wszystkie nieuywane moduly
    zaznaczone jako usuwalne automatycznie. T funkcj moe wywolywa tylko
    superuytkownik.

WARTO ZWRACANA

    W przypadku sukcesu zwracane jest zero. W przypadku bldu, -1 i
    odpowiednio ustawiane jest errno.

B/LDY

    EPERM Uytkownik nie jest superuytkownikiem.

    ENOENT Nie istnieje modul o tej nazwie.

    EINVAL name byl pustym cigiem znakow.

    EBUSY Modul jest uywany.

    EFAULT name jest poza dostpn przestrzeni adresow.

ZOBACZ TAKE

    create_module(2), init_module(2), query_module(2).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.