Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    exit_group - koczy wszystkie wtki w procesie

SK/LADNIA

    #include <linux/unistd.h>

    void exit_group(int status);

OPIS

    To wywolane systemowe jest rownowane z exit(2), poza tym, e koczy nie
    tylko obecny wtek, ale i wszystkie wtki w biecej grupie wtkow.

WARTO ZWRACANA

    Ta funkcja nie powraca.

HISTORIA

    Funkcja jest obecna od wersji 2.5.35 Linuksa.

ZOBACZ TAKE

    exit(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.