Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    get_kernel_syms - pobranie udostpnionych symboli jdra i modulow

SK/LADNIA

    #include <linux/module.h>

    int get_kernel_syms(struct kernel_sym *table);

OPIS

    Jeli table jest rowne NULL, get_kernel_syms zwraca liczb symboli
    dostpnych dla zapytania. W przeciwnym wypadku wypelniana jest tabela
    struktur:

       struct kernel_sym
       {
        unsigned long value;
        char name[60];
       };

    Symbole s przeplatane magicznymi symbolami o postaci #nazwa-modu/lu
    gdzie jdru odpowiada pusta nazwa.  Wartoci zwizan z symbolem tej
    postaci jest adres, pod ktorym modul zostal zaladowany.

    Symbole udostpniane przez poszczegolne moduly nastpuj po magicznych
    znacznikach modulow, a same moduly s zwracane kolejnoci odwrotnej do
    kolejnoci ich zaladowania.

WARTO ZWRACANA

    Zwraca liczb zwroconych symboli. Nie ma moliwoci wystpienia bldu.

ZOBACZ TAKE

    create_module(2), init_module(2), delete_module(2), query_module(2).

B/LDY

    Nie ma moliwoci wskazania rozmiaru bufora przydzielonego dla table.
    Jeli po zapytaniu przez program o rozmiar tabeli symboli, zostaly
    dodane do jdra nowe symbole, pami moe zosta zamazana.

    Dlugo nazw udostpnianych symboli jest ograniczona do 59.

    Z powodu powyszych ogranicze, zamiast tego wywolanie systemowego
    zalecane jest query_module.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.