Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       getdomainname, setdomainname - pobranie/ustawienie nazwy domeny

SK/LADNIA

       #include <unistd.h>

       int getdomainname(char *name, size_t len);
       int setdomainname(const char *name, size_t len);

OPIS

       Funkcje  slu  do  pobierania,  lub  zmieniania  nazwy  domeny  obecnego
       procesora.  Jeli zakoczona znakiem NUL nazwa domeny wymaga wicej ni len
       bajtow,  getdomainname  zwroci  len pierwszych bajtow nazwy (glibc) lub
       bld (libc).

WARTO ZWRACANA

       Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
       odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

       EINVAL Dla  getdomainname  pod libc: name jest rowne NULL lub name jest
              dlusze ni len bajtow.

       EINVAL Dla setdomainname: len bylo ujemne lub zbyt due.

       EPERM  Dla setdomainname: wywolujcy nie byl superuytkownikiem.

       EFAULT Dla  setdomainname:  name  wskazywalo  poza  przestrze   adresow
              uytkownika.

ZGODNE Z

       POSIX nie okrela tych funkcji.

ZOBACZ TAKE

       gethostname(2), sethostname(2), uname(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze  tlumaczenie  pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
       Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic  midzy  powyszym
       opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem  opisywanego programu lub funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.