Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getdomainname, setdomainname - pobranie/ustawienie nazwy domeny

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int getdomainname(char *name, size_t len);
    int setdomainname(const char *name, size_t len);

OPIS

    Funkcje slu do pobierania, lub zmieniania nazwy domeny obecnego
    procesora. Jeli zakoczona znakiem NUL nazwa domeny wymaga wicej ni len
    bajtow, getdomainname zwroci len pierwszych bajtow nazwy (glibc) lub
    bld (libc).

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EINVAL Dla getdomainname pod libc: name jest rowne NULL lub name jest
       dlusze ni len bajtow.

    EINVAL Dla setdomainname: len bylo ujemne lub zbyt due.

    EPERM Dla setdomainname: wywolujcy nie byl superuytkownikiem.

    EFAULT Dla setdomainname: name wskazywalo poza przestrze  adresow
       uytkownika.

ZGODNE Z

    POSIX nie okrela tych funkcji.

ZOBACZ TAKE

    gethostname(2), sethostname(2), uname(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.