Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getgid, getegid - pobierz identyfikator grupy

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    gid_t getgid(void);
    gid_t getegid(void);

OPIS

    getgid zwraca rzeczywisty ID grupy biecego procesu.

    getegid zwraca efektywny ID grupy biecego procesu.

    Rzeczywisty ID odpowiada ID procesu wolajcego. Efektywny ID odpowiada
    bitowi Set ID uruchomionego pliku.

B/LDY

    Funkcje te zawsze kocz si pomylnie.

ZGODNE Z

    POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    setregid(2), setgid(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.