Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getpagesize - pobranie rozmiaru strony pamici

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int getpagesize(void);

OPIS

    Funkcja getpagesize() zwraca ilo bajtow w stronie, przy czym "strona"
    jest to pojcie takie, jak uywane w opisie mmap(2), gdzie jednostk
    mapowanie plikow jest strona pamici.

    Rozmiar tego rodzaju stron, ktore s uywane przez mmap mona znale za
    pomoc

       #include <unistd.h>
       long sz = sysconf(_SC_PAGESIZE);

    (gdzie niektore systemy dopuszczaj rownie synonim _SC_PAGE_SIZE dla
    _SC_PAGESIZE), lub

       #include <unistd.h>
       int sz = getpagesize();

HISTORIA

    Ta funkcja pierwotnie pojawila si w 4.2BSD.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD, SUSv2. W SUSv2 funkcja getpagesize() jest oznaczona jako
    "pozostalo" ("legacy"), a w POSIX 1003.1-2001 zostala pominita. HPUX
    nie zawiera tej funkcji.

UWAGI

    Obecno  getpagesize()  jako  funkcji systemowej Linuksa zaley od
    architektury. Jeli istnieje, zwraca symbol jdra PAGE_SIZE, ktory zaley
    od architektury i modelu maszyny. W ogolnoci, aby mie jedn dystrybucj
    binarn dla kadej architektury, uywa si binariow, ktore s zalene od
    architektury, ale nie od modelu maszyny.  Oznacza to, e program
    uytkownika nie powinien okrela PAGE_SIZE podczas  kompilacji  na
    podstawie plikow naglowkowych, a uywa biecej funkcji systemowej, co
    najmniej dla tych architektur (np. sun4), dla ktorych istnieje zaleno
    PAGE_SIZE od modelu maszyny. W tym miejscu libc4, libc5 i glibc 2.0
    zawodz, gdy ich getpagesize() zwraca warto wyliczon statycznie, a nie
    korzysta funkcji systemowej. Wszystko jest OK w glibc 2.1.

ZOBACZ TAKE

    mmap(2), sysconf(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.