Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getpid, getppid - pobranie identyfikatora procesu

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    pid_t getpid(void);
    pid_t getppid(void);

OPIS

    getpid zwraca ID obecnego procesu. (Jest to czsto wykorzystywane przez
    funkcje generujce unikalne nazwy plikow tymczasowych.)

    getppid zwraca PID rodzica obecnego procesu.

ZGODNE Z

    POSIX, BSD 4.3, SVID

ZOBACZ TAKE

    exec(3),  fork(2),  kill(2),  mkstemp(3),  tmpnam(3),  tempnam(3),
    tmpfile(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.