Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       getpid, getppid - pobranie identyfikatora procesu

SK/LADNIA

       #include <sys/types.h>
       #include <unistd.h>

       pid_t getpid(void);
       pid_t getppid(void);

OPIS

       getpid  zwraca ID obecnego procesu. (Jest to czsto wykorzystywane przez
       funkcje generujce unikalne nazwy plikow tymczasowych.)

       getppid zwraca PID rodzica obecnego procesu.

ZGODNE Z

       POSIX, BSD 4.3, SVID

ZOBACZ TAKE

       exec(3),   fork(2),   kill(2),   mkstemp(3),   tmpnam(3),   tempnam(3),
       tmpfile(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze  tlumaczenie  pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
       Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic  midzy  powyszym
       opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem  opisywanego programu lub funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.