Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getresuid,  getresgid  -  pobranie  rzeczywistego,  efektywnego i
    zachowanego ID uytkownika lub grupy.

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int getresuid(uid_t *ruid, uid_t *euid, uid_t *suid);
    int getresgid(gid_t *rgid, gid_t *egid, gid_t *sgid);

OPIS

    getresuid i getresgid (obydwa wprowadzone w systemie Linux 2.1.44)
    pobieraj  rzeczywisty,  efektywny i zachowany ID uytkownika (lub
    odpowiednio grupy) biecego procesu.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EFAULT Jeden z podanych argumentow wskazuje poza przestrze adresow
       programu wywolujcego.

ZGODNE Z

    To wywolanie jest specyficzne dla Linuksa.

ZOBACZ TAKE

    getuid(2), setuid(2), setreuid(2), setresuid(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.