Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getsid - pobranie ID sesji

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    pid_t getsid(pid_t pid);

OPIS

    getsid(0) zwraca ID sesji procesu wywolujcego. getsid(p) zwraca ID
    sesji procesu o numerze ID procesu rownym p.  (ID sesji dla procesu
    jest to numer ID grupy procesow procesu przewodzcego sesji.) Po bldzie
    zwracane jest (pid_t) -1, i odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EPERM Proces o numerze ID procesu rownym p istnieje, ale nie naley do
       tej samej sesji, co proces biecy, a implementacja traktuje to
       jako bld.

    ESRCH Nie znaleziono procesu o numerze ID procesu rownym p.

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX 1003.1-2001.

UWAGI

    Linux nie zwraca EPERM.

    Linux zawiera t funkcj systemow poczwszy od wersji Linuksa 1.3.44.
    Wspomaganie w libc istnieje od libc 5.2.19.

    Aby otrzyma prototyp pod glibc, naley zdefiniowa zarowno _XOPEN_SOURCE,
    jak i _XOPEN_SOURCE_EXTENDED, lub uy "#define _XOPEN_SOURCE n", gdzie n
    jesy liczb calkowit wiksz lub rown 500.

ZOBACZ TAKE

    getpgid(2), setsid(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.