Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getsockname - pobranie nazwy gniazda

SK/LADNIA

    #include <sys/socket.h>

    int getsockname(int s, struct sockaddr *name, socklen_t *namelen)

OPIS

    getsockname zwraca biec nazw name dla zadanego gniazda. Parametr
    namelen powinien by zainicjalizowany tak, aby podawal rozmiar obszaru
    wskazywanego przez name. Po zakoczeniu, zawiera on rzeczywisty rozmiar
    zwroconej nazwy (w bajtach).

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EBADF Argument s nie jest prawidlowym deskryptorem.

    ENOTSOCK
       Argument s jest plikiem, a nie gniazdem.

    ENOBUFS
       Dostpna  ilo  zasobow systemowych jest niewystarczajca dla
       wykonania operacji.

    EFAULT Parametr name wskazuje poza dostpn przestrze adresow procesu.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja getsockname pojawila si w  4.2BSD).  SVr4
    dokumentuje dodatkowe kody bldow: ENOMEM i ENOSR.

UWAGA

    Trzeci argument getsockname jest w rzeczywistoci typu `int *' (i tak
    jest w BSD 4.*, libc4 i libc5). Pewne zamieszanie w POSIX doprowadzilo
    jego zmiany na obecny socklen_t. Szkic standardu nie sostal jeszcze
    przyjty, ale glibc2 ju jest z nim zgodne i zawiera rownie socklen_t.
    Zobacz take accept(2).

ZOBACZ TAKE

    bind(2), socket(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.