Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    idle - powoduje prac jalow (bezczynno) procesu 0

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int idle(void);

OPIS

    idle jest wewntrzn funkcj systemow, uywan podczas startu systemu.
    Zaznacza ona strony procesu jako podlegajce wymianie, obnia jego
    priorytet i wchodzi w glown ptl przydzielajc zadania. idle nigdy si
    nie koczy.

    idle. moe by wywolywane tylko przez proces 0. Kady inny proces, nawet
    z uprawnieniami superuytkownika otrzyma EPERM.

WARTO ZWRACANA

    idle dla procesu 0 nigdy nie wraca, a dla procesow uytkownika zawsze
    zwracane jest -1.

B/LDY

    EPERM Zawsze dla procesow uytkownika.

ZGODNE Z

    Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa, i nie powinna by uywana w
    programach przenonych.

UWAGI

    Poczwszy od 2.3.13 ta funkcja systemowa ju nie istnieje.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.