Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    init_module - inicjalizacja wpisu ladowalnego modulu

SK/LADNIA

    #include <linux/module.h>

    int init_module(const char *name, struct module *image);

OPIS

    init_module laduje do przestrzeni jdra przesunity obraz modulu i
    wykonuje funkcj init tego modulu.

    Obraz modulu rozpoczyna si od struktury modulu, po ktorej nastpuj,
    odpowiednio, kod i dane. Struktura modulu jest zdefiniowana nastpujco:

       struct module
       {
        unsigned long size_of_struct;
        struct module *next;
        const char *name;
        unsigned long size;
        long usecount;
        unsigned long flags;
        unsigned int nsyms;
        unsigned int ndeps;
        struct module_symbol *syms;
        struct module_ref *deps;
        struct module_ref *refs;
        int (*init)(void);
        void (*cleanup)(void);
        const struct exception_table_entry *ex_table_start;
        const struct exception_table_entry *ex_table_end;
       #ifdef __alpha__
        unsigned long gp;
       #endif
       };

    Wszystkie pola wskazujce, oprocz next i refs, powinny wskazywa na
    adresy w ciele modulu i zosta zainicjalizowane odpowiednio  dla
    przestrzeni adresowej jdra, tzn. przesunite wraz z reszt modulu.

    Ta funkcja jest dostpna jedynie dla superuytkownika.

RETURN VALUE

    W przypadku sukcesu zwracane jest zero. W przypadku bldu, -1 i
    odpowiednio ustawiane jest errno.

B/LDY

    EPERM Uytkownik nie jest superuytkownikiem.

    ENOENT Nie istnieje modul o tej nazwie.

    EINVAL Ktory z wpisow image jest wyplniony nieprawidlowo, image->name
       roni si od oryginalnej nazwy modulu, ktory z wpisow image->deps
       nie odpowiada adnemu zaladowanemu modulowi lub inna podobna
       niespojno.

    EBUSY Procedura inicjalizacji modulu zakoczyla si niepowodzeniem.

    EFAULT name lub image znajduje si poza dostpn przestrzeni adresow.

ZOBACZ TAKE

    create_module(2), delete_module(2), query_module(2).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.