Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    iopl - zmie poziom uprawnie we/wy

SK/LADNIA

    #include <sys/io.h>

    int iopl(int level);

OPIS

    iopl zmienia poziom uprawnie we/wy biecego procesu na podstawie
    parametru level.

    Wywolanie to jest niezbdne do umoliwienia dzialania pod Linuksem X
    serwerom  zgodnym z 8514. Poniewa serwery te wymagaj dostpu do
    wszystkich 65536 portow I/O, polecenie ioperm nie wystarcza.

    Dodatkowo do zapewnienia nieograniczonego dostpu do portow we/wy, praca
    na  wyszych  poziomach  uprawnie we/wy umoliwia procesowi rownie
    zablokowanie przerwa. Prawdopodobnie spowodowaloby to zalamanie systemu
    i nie jest to zalecane.

    Prawa s dziedziczone przez fork i exec.

    Poziom uprawnie we/wy dla normalnego procesu wynosi 0.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EINVAL level jest wikszy ni 3.

    EPERM Biecy uytkownik nie jest superuytkownikiem.

CONFORMING TO

    iopl jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno by uywane w przenonych
    programach.

UWAGI

    Libc5 traktuje to jak wywolanie systemowe i posiada dla niego prototyp
    w <unistd.h>. Glibc1 nie posiada prototypu. Glibc2 posiada prototyp
    zarowno  w <sys/io.h>, jak i w <sys/perm.h>.  Naley unika tego
    ostatniego, gdy jest dostpne tylko na i386.

ZOBACZ TAKE

    ioperm(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.