Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    ipc - Wywolania systemowe IPC z Systemu V

SK/LADNIA

    int ipc(unsigned int call, int first, int second, int third, void *ptr,
    long fifth);

OPIS

    ipc() jest w jdrze wspolnym punktem wejcia dla wywola IPC z Systemu V,
    takich jak komunikaty, semafory i pami wspoldzielona. call okrela,
    ktor funkcj IPC naley wywola; inne argumenty s przekazywane przez
    odpowiednie wywolanie.

    Programy uytkowe powinny wola wlaciwe funkcje przez ich zwyczajne
    nazwy. O ipc(). musz wiedzie tylko implementatorzy bibliotek i hakerzy
    jdra.

ZGODNE Z

    ipc() jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno by uywane w przenonych
    programach.

ZOBACZ TAKE

    msgctl(2), msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), semctl(2),  semget(2),
    semop(2), shmat(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.