Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    kill - wyslanie sygnalu do procesu

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <signal.h>

    int kill(pid_t pid, int sig);

OPIS

    Funkcja systemowa kill moe sluy do przeslania dowolnego sygnalu do
    dowolnego procesu lub do dowolnej grupy procesow.

    Jeli pid ma warto dodatni, to sygnal sig jest przesylany do procesu
    pid.

    Jeli pid jest rowny 0, to sig jest przesylany do wszystkich procesow
    nalecych do tej samej grupy, co proces biecy.

    Jeli pid jest rowny -1, to sygnal jest przesylany do wszystkich
    procesow, oprocz procesu nr 1 (init), szczegoly poniej.

    Jeli pid jest mniejszy ni -1, to sygnal jest przesylany do wszystkich
    procesow nalecych do grupy procesow o numerze -pid.

    If sig jest rowny 0, to nie jest przesylany aden sygnal, ale nadal jest
    wykonywana kontrola bldow.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EINVAL Podano nieprawidlowy sygnal.

    ESRCH Pid lub grupa procesow nie istnieje. Naley zauway, e istniejcy
       proces  moe by zombie, czyli procesem, ktory ju popelnil
       samobojstwo, lecz jeszcze na niego nie zaczekano ( wait ).

    EPERM Proces nie ma uprawnie do wyslania sygnalu do ktoregokolwiek z
       otrzymujcych go procesow. Aby proces mial prawo wysla sygnal do
       procesu pid musi on mie uprawnienia roota albo rzeczywisty lub
       efektywny ID uytkownika procesu wysylajcego musi by rowny
       rzeczywistemu ID lub zachowanemu set UID procesu otrzymujcego
       sygnal.  W przypadku sygnalu SIGCONT wystarcza, aby procesy
       wysylajcy i otrzymujcy nalealy do tej samej sesji.

UWAGI

    Nie mona wysyla sygnalu, dla ktorego nie ma zainstalowanego pogramu
    obslugi, do zadania numer 1, czyli procesu init. Zabezpiecza to przed
    przypadkowym zalamaniem systemu.

    POSIX 1003.1-2001 wymaga, aby kill(-1,sig) wysylalo sig do wszystkich
    procesow, do ktorych aktualny proces moe go wysla, za ewentualnym
    wyjtkiem pewnych, zdefiniowanych w implementacji, procesow systemowych.
    Linux pozwala procesowi wysla sygnal do samego siebie, ale wywolanie
    kill(-1,sig) pod Linuksem nie powoduje wyslania sygnalu do biecego
    procesu.

HISTORIA LINUKSA

    W ronych wersjach jdra, Linux wymusza rone reguly dotyczce uprawnie
    wymaganych od procesu nieuprzywilejowanego, aby mogl on wysla sygnal do
    innego procesu.  W jdrach od 1.0 do 1.2.2 sygnal mogl by wyslany, gdy
    efektywny identyfikator uytkownika wysylajcego jest taki sam, jak
    odbierajcego, lub gdy rzeczywisty identyfikator uytkownika wysylajcego
    jest taki sam, jak odbierajcego. Od jdra 1.2.3 a do 1.3.77, sygnal
    mogl by wyslany, gdy efektywny identyfikator uytkownika wysylajcego
    jest taki sam, jak efektywny lub rzeczywisty identyfikator uytkownika
    odbierajcego. Obecne zasady, zgodnie z POSIX 1003.1-2001, zostaly
    przyjte w jdrze 1.3.78.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX.1, X/OPEN, BSD 4.3, POSIX 1003.1-2001

ZOBACZ TAKE

    _exit(2), killpg(2), signal(2), tkill(2), exit(3), signal(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.