Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    _llseek - repozycjonowanie offsetu pliku dla odczytu/zapisu

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    #include <linux/unistd.h>

    _syscall5(int, _llseek, uint, fd, ulong, hi, ulong, lo, loff_t *, res,
    uint, wh);

    int _llseek(unsigned int fd, unsigned long offset_high, unsigned long
    offset_low, loff_t *result, unsigned int whence);

OPIS

    Funkcja  _llseek  repozycjonuje  offset  deskryptora pliku fd na
    (offset_high<<32) | offset_low bajtow wzgldem pocztku pliku, wzgldem
    biecej pozycji w pliku lub wzgldem koca pliku, w zalenoci od tego, czy
    whence jest odpowiednio rowne SEEK_SET, SEEK_CUR, czy  SEEK_END.
    Funkcja ta zwraca w argumencie result pozycj wynikow.

WARTO ZWRACANA

    W razie pomylnego zakoczenia, _llseek zwraca 0. W przeciwnym przypadku,
    zwracana jest warto -1 i ustawiane jest errno dla wskazania rodzaju
    bldu.

B/LDY

    EBADF fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.

    EINVAL whence jest nieprawidlowe.

ZGODNE Z

    Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa, i nie powinna by uywana w
    przenonych programach.

ZOBACZ TAKE

    lseek(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.