Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    nanosleep - zatrzymanie wykonywania na okrelony czas

SK/LADNIA

    #include <time.h>

    int nanosleep(const struct timespec *req, struct timespec *rem);

OPIS

    nanosleep oponia wykonywanie programu przynajmniej o czas podany w
    *req. Funkcja moe zakoczy si wczeniej, jeli procesowi dostarczono
    sygnal.  W tym wypadku zwraca -1, ustawia errno na warto EINTR i
    zapisuje pozostaly czas do do struktury wskazywanejj przez rem, o ile
    rem nie bylo rowne NULL.  Warto *rem mona wykorzysta do ponownego
    wywolania nanosleep i dokoczenia zadanej pauzy.

    Do podawania interwalow czasowych z dokladnoci nanosekundow, uywana
    jest struktura timespec, zdefiniowana w <time.h>, a majca posta

       struct timespec
       {
           time_t tv_sec;     /* sekundy */
           long  tv_nsec;    /* nanosekundy */
       };

    Warto pola nanosekund musi by w zakresie od 0 do 999 999 999.

    W porownaniu ze sleep(3) i usleep(3), nanosleep jest lepsze, gdy nie
    wplywaj na nie sygnaly i jest zestandaryzowane przez POSIX. Ponadto
    daje lepsz rozdzielczo czasow i pozwala na latwiejsz kontynuacj upienia
    po przerwaniu przez sygnal.

B/LDY

    W wypadku bldu, lub wyjtku, nanosleep zwraca zamiast 0 warto -1 i
    ustawia errno na jedn z nastpujcych wartoci:

    EINTR Pauza zostala przerwana nieblokowanym sygnalem, dostarczonym
       procesowi. Pozostaly czas pauzy zostal zapisany do *rem, wic
       proces moe latwo wywola ponownie nanosleep i dokoczy pauz.

    EINVAL Warto z pola tv_nsec nie byla w zakresie 0 to 999 999 999 lub
       tv_sec bylo ujemne.

USTERKI

    Obecna implementacja nanosleep jest oparta o mechanizm zwyklego zegara
    w jdrze, ktorego rozdzielczo wynosi 1/HZ s (np., dla Linuksa/i386 10 ms
    i 1 ms dla Linuksa/Alpha). Tak wic nanosleep przerywa wykonanie zawsze
    przynajmniej na zadany czas, cho moe wznowi dzialanie programu do 10ms
    poniej ni podano. Z tej samej przyczyny, warto zwracana w *rem przy
    pojawieniu si sygnalu, jest zaokrglana do wielokrotnoci 1/HZ s.

    Jako, e niektore aplikacje wymagaj bardziej dokladnych pauz (np. aby
    sterowa sprztem o krytycznych zalenociach czasowych), nanosleep moe te
    dawa krotkie, bardzo dokladne pauzy. Jeli proces podlega szeregowaniu
    zada wedlug polityki czasu rzeczywistego, takiej jak SCHED_FIFO czy
    SCHED_RR, to wtedy pauzy do 2 ms bd wykonywane jako oczekiwania zajtoci
    (busy waits) z precyzj mikrosekundow.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (poprzednio POSIX.4)

ZOBACZ TAKE

    sleep(3), usleep(3), sched_setscheduler(2), timer_create(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.