Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    oldfstat, oldlstat, oldstat, oldolduname, olduname - przestarzale
    wywolania systemowe

SK/LADNIA

    Przestarzale wywolania systemowe.

OPIS

    Kernel Linuksa 2.0 implementuje te wywolania jako wsparcie dla starych
    programow. Wywolania te zwracaj struktury, ktore urusly od czasu ich
    pierwszej implementacji, lecz stare programy musz nadal otrzymywa
    mniejsze struktury.

    Obecne programy powinny by konsolidowane z aktualnymi bibliotekami i
    nigdy nie powinny uywa tych wywola.

ZGODNE Z

    Te wywolania wystpuj tylko w Linuksie i nie powinnny by uywane w adnych
    nowych programach.

ZOBACZ TAKE

    fstat(2), lstat(2), stat(2), uname(2), unimplemented(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.