Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    outb, outw, outl, outsb, outsw, outsl - zapis na port
    inb, inw, inl, insb, insw, insl - odczyt z portu
    outb_p, outw_p, outl_p, inb_p, inw_p, inl_p - oponiajce operacje we/wy

OPIS

    Ta rodzina funkcji jest uywana do wykonywania niskopoziomowych odczytow
    z portu i zapisow na port. S one przeznaczone glownie do uytku wewntrz
    jdra, lecz mog by te uywane w warstwie uytkownika.

    Naley je kompilowa z -O lub -O2, lub z czym podobnym. Funkcje te s
    zdefiniowane jako makra inline i nie bd podstawione bez wlczonej
    optymalizacji,   powodujc  niezdefiniowane  referencje  podczas
    konsolidacji.

    Aby przekaz jdru, e warstwa uytkownika chce uzyska dostp do danych
    portow, naley uy ioperm(2) lub iopl(2). Bld podczas wykonywanie tej
    operacji, spowoduje bld ochrony pamici.

ZGODNE Z

    outb i przyjaciele s zalene od sprztu na ktorym dzialaj. Argumenty port
    i value s w odwrotnej kolejnoci ni w wikszoci implementacji DOSowych.

ZOBACZ TAKE

    ioperm(2), iopl(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.