Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    pipe - utworzenie potoku

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int pipe(int filedes[2]);

OPIS

    pipe tworzy par sprzonych deskryptorow pliku, wskazujcych na i-wzel
    potoku i umieszcza je w tablicy wskazywanej przez filedes.  filedes[0]
    jest dla odczytu, a filedes[1] dla zapisu.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EMFILE Proces uywa zbyt wielu deskryptorow pliku.

    ENFILE Tablica plikow systemu jest pelna.

    EFAULT filedes jest nieprawidlowy.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    read(2), write(2), fork(2), socketpair(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.