Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    sched_rr_get_interval  - pobranie przedzialu SCHED_RR dla danego
    procesu

SK/LADNIA

    #include <sched.h>

    int sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec *tp);

    struct timespec {
      time_t tv_sec;   /* sekundy */
      long  tv_nsec;  /* nanosekundy */
    };

OPIS

    sched_rr_get_interval zapisuje do wskazywanej przez tp  struktury
    timespec cykliczny kwant czasu dla procesu okrelonego przez pid. Jeli
    pid ma warto zero, to zapisany zostanie kwant czasu procesu wolajcego.
    Wskazywany proces powinien dziala w polityce przydzielania SCHED_RR.

    Wartoci cyklicznego kwantu czasu nie mona w systemie Linux 1.3.81
    zmienia.

    Systemy POSIX-owe, na ktorych dostpne jest sched_rr_get_interval,
    definiuj w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu sched_rr_get_interval zwraca zero. Po bldzie
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    ESRCH Proces identyfikownay przez pid nie zostal znaleziony.

    ENOSYS Wywolanie systemowe nie jest jeszcze zaimplementowane.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wczeniej POSIX.4)

USTERKI

    W systemie Linux 1.3.81, sched_rr_get_interval zwraca bld ENOSYS, gdy
    SCHED_RR nie jest jeszcze w pelni zaimplementowane.

ZOBACZ TAKE

    sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania
    zada.

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera,
    O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.