Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    sched_yield - oddanie procesora

SK/LADNIA

    #include <sched.h>

    int sched_yield(void);

OPIS

    Proces  moe  nie blokujc zrezygnowa z uywania procesora, wolajc
    sched_yield. Proces zostanie przeniesiony na koniec kolejki swojego
    statycznego priorytetu i uruchomiony zostanie kolejny proces.

    Uwaga: Jeli biecy proces jest jedynym procesem w najwyszej licie
    priorytetow, po wywolaniu sched_yield jego dzialanie bdzie trwa dalej.

    Systemy POSIX-owe, na ktorych dostpny jest sched_yield definiuj w
    <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu, sched_yield zwraca zero. Po bldzie zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wczeniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKE

    sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania
    zada.

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera,
    O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.