Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    gethostid,  sethostid  -  pobranie  lub  ustawienie  unikalnego
    identyfikatora obecnej maszyny

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    long gethostid(void);
    int sethostid(long hostid);

OPIS

    Pobranie lub ustawienie unikalnego 32-bitowego identyfikatora obecnej
    maszyny.  32-bitowy identyfikator powinien by unikalny wrod wszystkich
    istniejcych systemow uniksowych. Normalnie jest to podobne do adresu
    internetowego lokalnej maszyny, zwracanego przez gethostbyname(3), i
    dlatego zwykle nie musi by ustawiane.

    Funkcja sethostid jest zastrzeona dla superuytkownika.

    Argument hostid jest przechowywany w pliku /etc/hostid.

WARTO ZWRACANA

    gethostid zwraca 32-bitowy identyfikator obecnej maszyny, jaki zostal
    ustawiony przez sethostid(2).

ZGODNE Z

    4.2BSD. Funkcje te porzucono w 4.4BSD. POSIX.1 nie definiuje tych
    funkcji, lecz ISO/IEC 9945-1:1990 wspomina o nich w B.4.4.1. SVr4
    zawiera gethostid lecz brak tam sethostid.

PLIKI

    /etc/hostid

ZOBACZ TAKE

    hostid(1), gethostbyname(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.