Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    gethostname, sethostname - pobranie/ustawienie nazwy hosta

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int gethostname(char *name, size_t len);
    int sethostname(const char *name, size_t len);

OPIS

    Funkcje te slu do zmiany nazwy hosta obecnego procesora. Funkcja
    gethostname() zwraca w tablicy name o dlugoci len bajtow zakoczon
    znakiem NUL nazw hosta (ustawion uprzednio przez sethostname()). W
    przypadku, gdy zakoczona znakiem NUL nazwa hosta si nie mieci, nie jest
    zwracany bld ale nazwa hosta jest obcinana. Nie jest okrelone, czy
    obcita nazwa hosta bdzie zakoczona znakiem NUL.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane jest errno .

B/LDY

    EINVAL len jest ujemne, lub dla sethostname, len jest wiksze od
       maksymalnej dozwolonej wartoci,  lub  dla  gethostname  na
       Linuksie/i386 len jest mniejsze ni wlaciwy rozmiar. (W tym
       ostatnim przypadku glibc 2.1 zwraca ENAMETOOLONG.)

    EPERM Dla sethostname, wywolujcy nie byl superuytkownikiem.

    EFAULT name jest nieprawidlowym adresem.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja pierwotnie pojawila si w 4.2BSD).  POSIX
    1003.1-2001 definiuje gethostname ale nie sethostname.

USTERKI

    Dla wielu kombinacji jder Linuksa / libc gethostname zwraca bld zamiast
    zwroci obcit nazw hosta.

UWAGI

    SUSv2 gwarantuje, e `nazwy hostow s ograniczone do 255 bajtow'.  POSIX
    1003.1-2001  gwarantuje,  e  `nazwy hostow (bez koczcego NUL) s
    ograniczone do HOST_NAME_MAX bajtow'.

ZOBACZ TAKE

    getdomainname(2), setdomainname(2), uname(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.