Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    setreuid, seteuid - ustawienie rzeczywistego i/lub efektywnego ID
    uytkownika lub grupy

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int setreuid(uid_t ruid, uid_t euid);
    int setregid(gid_t rgid, gid_t egid);

OPIS

    setreuid ustawia rzeczywisty i efektywny identyfikator uytkownika
    biecego procesu. Nieuprzywilejowani uytkownicy mog ustawi rzeczywisty
    ID uytkownika na podstawie rzeczywistego lub efektywnego ID uytkownika,
    lub efektywny ID uytkownika na podstawie rzeczywistego, efektywnego lub
    zachowanego ID uytkownika.

    Podanie wartoci -1 dla rzeczywistego lub efektywnego ID uytkownika
    wymusza na systemie pozostawienie tego ID niezmienionym.

    Jeli rzeczywisty lub efektywny ID uytkownika jest ustawiany na warto
    ron od poprzedniego rzeczywistego ID uytkownika, to zachowanemu ID
    uytkownika zostanie nadana warto nowego efektywnego ID uytkownika.

    Zupelnie  analogicznie  setregid  ustawia rzeczywisty i efektywny
    identyfikator grupy biecego procesu, a wszystko powyej nadal obowizuje
    po zmianie slowa "uytkownik" na "grupa".

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EPERM Proces nie jest procesem superuytkownika, a zadano zmian innych
       ni (i) zamiana efektywnego ID uytkownika (grupy) z rzeczywistym
       lub (ii) ustawienie jednej z tych wartoci na podstawie drugiej,
       lub (iii) ustawienie efektywnego ID uytkownika (grupy) na
       podstawie wartoci zachowanego ID uytkownika (grupy).

UWAGI

    Ustawianie efektywnego ID uytkownika (grupy) na podstawie zachowanego
    ID jest moliwe poczynajc od wersji Linuksa 1.1.37 (1.1.38).

HISTORIA

    Funkcja setreuid pojawila si w BSD 4.2.

ZGODNE Z

    BSD 4.3 (funkcje setreuid i setregid pojawily si pierwotnie w 4.2BSD).

ZOBACZ TAKE

    getuid(2), getgid(2), setuid(2), setgid(2), seteuid(2), setresuid(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.