Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    symlink - tworzenie nowej nazwy dla pliku

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int symlink(const char *oldpath, const char *newpath);

OPIS

    symlink tworzy dowizanie symboliczne o nazwie newpath ktore zawiera
    lacuch znakowy oldpath.

    Dowizania symboliczne s interpretowane w czasie dzialania, tak jakby
    zawarto dowizania byla podstawiana do cieki, przegldanej by znale plik
    lub katalog.

    Dowizania symboliczne mog zawiera skladniki .., ktore (jeli uywane na
    pocztku dowizania) odnosz si do katalogow nadrzdnych katalogu, w ktorym
    dane dowizanie si znajduje.

    Dowizanie symboliczne (znane rownie pod nazw mikiego dowizania) moe
    wskazywa na plik istniejcy, lub nie istniejcy; ten drugi przypadek
    znany jest pod pojciem wiszcego dowizania.

    Prawa dostpu dla  dowizania  symbolicznego  s  nieistotne;  jego
    wlacicielstwo jest ignorowane podczas podania za nim, lecz sprawdzane
    podczas usuwania lub przemianowywania, gdy dowizanie jest w katalogu z
    ustawionym bitem `sticky'.

    Jeli cieka newpath istnieje to nie bdzie nadpisana.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EPERM System plikow zawierajcy pathname nie zezwala na tworzenie
       dowiza symbolicznych.

    EFAULT oldpath  lub  newpath wskazuje poza dostpn dla uytkownika
       przestrze adresow.

    EACCES Zapis do katalogu zawierajcego newpath nie jest dozwolony dla
       efektywnego UID procesu wywolujcego t funkcj lub jeden z
       katalogow w newpath nie pozwala na przeszukiwanie (wykonywanie).

    ENAMETOOLONG
       oldpath lub newpath bylo zbyt dlugie.

    ENOENT Skladnik newpath, ktory powinien by katalogiem, nie istnieje lub
       jest wiszcym dowizaniem symbolicznym lub oldpath jest lacuchem
       pustym.

    ENOTDIR
       Skladnik uyty jako katalog w newpath w rzeczywistoci nie jest
       katalogiem.

    ENOMEM Brak pamici jdra.

    EROFS Plik newpath znajduje si na systemie plikow tylko dla odczytu.

    EEXIST newpath ju istnieje.

    ELOOP Podczas  rozwizywania  newpath napotkano zbyt wiele dowiza
       symbolicznych.

    ENOSPC Na urzdzeniu, zawierajcym plik nie ma miejsca na kolejny wpis w
       katalogu.

    EIO  Wystpil bld we/wy.

UWAGI

    Nie jest dokonywane sprawdzenie oldpath.

    Usunicie nazwy, na ktor wskazuje dowizanie symboliczne, w rzeczywistoci
    spowoduje skasowanie pliku (chyba e ma jeszcze inne twarde dowizania).
    Jeli zachowanie to nie jest porzdane, naley uywa link.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, BSD 4.3 X/OPEN. SVr4 dokumentuje dodatkowe kody bldow
    EDQUOT i ENOSYS. Zobacz open(2) po wiele plikow o tej samej nazwie
    oraz NFS.

ZOBACZ TAKE

    readlink(2), link(2), unlink(2), rename(2), open(2), lstat(2), ln(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.