Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    sysfs - pobranie informacji o rodzaju systemu plikow

SK/LADNIA

    int sysfs(int option, const char *fsname);

    int sysfs(int option, unsigned int fs_index, char *buf);

    int sysfs(int option);

OPIS

    sysfs zwraca informacj o systemach plikow, ktore s aktualnie obecne w
    jdrze. Specyficzna forma wywolania sysfs i zwracana warto, zale od
    parametru option:

    1   Tlumaczy lacuch znakowy fsname, identyfikujcy system plikow, na
       indeks typu systemu plikow.

    2   Tlumaczy indeks typu systemu plikow fs_index na zakoczony
       znakiem NUL lacuch znakowy identyfikujcy system plikow. Lacuch
       ten zostanie zapisany do bufora buf. Naley si upewni, e w buf
       jest do miejsca na przyjcie lacucha.

    3   Zwraca ogoln liczb rodzajow systemow plikow aktualnie obecnych w
       jdrze.

    Numerowanie rodzajow systemow plikow rozpoczyna si od zera.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu sysfs zwraca dla opcji 1- indeks systemu plikow,
    dla opcji 2- zero, a dla opcji 3- liczb aktualnie skonfigurowanych
    systemow plikow. W przypadku bldu, zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

B/LDY

    EINVAL fsname nie jest prawidlowym identyfikatorem systemu plikow;
       fs_index jest poza granicami; option jest nieprawidlowe.

    EFAULT fsname albo buf jest poza dostpn dla uytkownika przestrzeni
       adresow.

ZGODNE Z

    SVr4.

UWAGA

    W Linuksie z systemem plikowym proc zamontowanym w /proc, mona te same
    informacje uzyska z /proc/filesystems.

USTERKI

    Nie ma wsparcia w libc ani w glibc.  Nie ma metody umoliwiajcej
    zgadnicie, jaki duy powinien by bufor buf.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.