Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    sysinfo - zwraca informacje statystyczne dotyczce calego systemu

SK/LADNIA

    #include <sys/sysinfo.h>

    int sysinfo(struct sysinfo *info);

OPIS

    A  do  Linuksa  2.3.16 sysinfo zwracalo informacje w nastpujcej
    strukturze:

       struct sysinfo {
          long uptime;       /* ilo sekund od startu systemu */
          unsigned long loads[3]; /* rednie obcienie w cigu 1, 5 i 15min.*/
          unsigned long totalram; /* ilo pamici */
          unsigned long freeram;  /* ilo wolnej pamici */
          unsigned long sharedram; /* ilo pamici wspolnej */
          unsigned long bufferram; /* pami wykorzystywana przez bufory */
          unsigned long totalswap; /* ilo pamici wymiany */
          unsigned long freeswap; /* ilo wolnej pamici wymiany */
          unsigned short procs;  /* ilo procesow */
          char _f[22];       /* dopelnienie do 64 bajtow */
       };

    i rozmiary byly podawane w bajtach. Poczwszy od Linuksa 2.3.23 (i386),
    2.3.48 (wszystkie architektury) struktura ta ma posta

       struct sysinfo {
          long uptime;       /* ilo sekund od startu systemu */
          unsigned long loads[3]; /* rednie obcienie w cigu 1, 5 i 15min.*/
          unsigned long totalram; /* ilo pamici */
          unsigned long freeram;  /* ilo wolnej pamici */
          unsigned long sharedram; /* ilo pamici wspolnej */
          unsigned long bufferram; /* pami wykorzystywana przez bufory */
          unsigned long totalswap; /* ilo pamici wymiany */
          unsigned long freeswap; /* ilo wolnej pamici wymiany */
          unsigned short procs;  /* ilo procesow */
          unsigned long totalhigh; /* ilo pamici wysokiej */
          unsigned long freehigh; /* ilo wolnej pamici wysokiej */
          unsigned int mem_unit;  /* wielko jednostki pamici w bajtach */
          char _f[20-2*sizeof(long)-sizeof(int)]; /* dopelnienie dla libc5 */
       };

    i rozmiary s podawane jako wielokrotnoci mem_unit bajtow.

    sysinfo w prosty sposob udostpnia ogolnosystemowe statystyki. Metoda ta
    jest bardziej przenona ni odczytywanie /dev/kmem. Przyklad uycia mona
    znale w intro(2).

WARTO ZWRACANA

    W razie pomylnego zakoczenia zwracane jest zero. W przypadku bldu
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EFAULT wskanik do struct sysinfo jest nieprawidlowy

ZGODNE Z

    Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa i nie powinna by wykorzystywana
    w programach, ktore maj by przenone.

    Jdro  Linuksa  dysponuje wywolaniem systemowym sysinfo od wersji
    0.98.pl6. Linoksowa boblioteka libc zawiera funkcj sysinfo() od wersji
    5.3.5, a glibc od 1.90.

ZOBACZ TAK

    proc(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.