Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    umask - ustawia mask tworzenia pliku

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>

    mode_t umask(mode_t maska);

OPIS

    umask ustawia mask na maska & 0777.

    Maska jest wykorzystywana przez open(2) do nadawania nowoutworzonym
    plikom pocztkowych praw dostpu. W szczegolnoci, prawa dostpu wystpujce
    w masce zostan wylczone sporod praw dostpu podanych w argumencie mode
    funkcji open(2) (zatem na przyklad, domylna warto ogolnej maski,
    wynoszca 022 powoduje, e nowe pliki w typowym przypadku, gdy mode jest
    podane jako 0666, bd tworzone z prawami dostpu 0666 & ~022 = 0644 = rw-
    r--r--).

WARTO ZWRACANA

    Ta funkcja systemowa zawsze koczy si pomylnie i zwraca poprzedni warto
    maski.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    creat(2), open(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.