Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    madvise1, rt_sigaction, rt_sigpending, rt_sigprocmask, rt_sigqueueinfo,
    rt_sigreturn,  rt_sigsuspend,  rt_sigtimedwait,  ugetrlimit   -
    nieudokumentowane funkcje systemowe

STRESZCZENIE

    Nieudokumentowane funkcje systemowe.

OPIS

    Jdro 2.4.20 zna 253 wywolania systemowe (syscalls) dla architektury
    i386. Wymienione powyej nie zostaly jeszcze udokumentowane.

ZOBACZ TAKE

    obsolete(2), syscalls(2), unimplemented(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.