Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    vm86old, vm86 - wejcie w tryb wirtualny 8086

SK/LADNIA

    #include <sys/vm86.h>

    int vm86old(struct vm86_struct *info);

    int vm86(unsigned long fn, struct vm86plus_struct *v86);

OPIS

    Funkcja systemowa vm86 zostala wprowadzona w Linuksie 0.97p2. W
    Linuksie 2.1.15 i 2.0.28 zostala ona przemianowana na vm86old, a
    wprowadzona zostal nowa vm86. Definicja `struct vm86_struct' ulegala
    zmianie w 1.1.8 i 1.1.9.

    Funkcje te powoduj wejcie procesu w tryb VM86 i s wykorzystywane przez
    dosemu.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. w przypadku bldu zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    (Dla vm86old)

    EPERM Istnieje zachowany stos jdra. (Jest to kontrola poprawnoci w
       kernelu; zachowany stos powinien istnie jedynie w obrbie trybu
       vm86.)

ZGODNE Z

    Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa na procesorach intelowskich i
    nie powinna by uywana w przenonych programach.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.