Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       INFINITY,    NAN,    HUGE_VAL,    HUGE_VALF,    HUGE_VALL    -    stale
       zmiennoprzecinkowe

SK/LADNIA

       #define _ISOC99_SOURCE
       #include <math.h>

       INFINITY

       NAN

       HUGE_VAL
       HUGE_VALF
       HUGE_VALL

OPIS

       Makro   INFINITY   rozszerza   si   do    zmiennoprzecinkowej    stalej
       reprezentujcej dodatni nieskoczono.

       Makro  NAN  rozszerza  si  do stalej zmiennoprzecinkowej reprezentujcej
       cich  NaN (jeli jest obslugiwana). cicha NaN to NaN  ("not-a-number"  -
       "nie-liczba"),   ktora   nie   wywoluje  wyjtku,  jeli  jest  uywana  w
       dzialaniach arytmetycznych. Jej przeciwiestwem jest  sygnalizujca  NaN.
       Patrz IEC 60559:1989.

       Makra  HUGE_VAL,  HUGE_VALF, HUGE_VALL oznaczaj odpowiednio stale typow
       double, float oraz  long double, ktore reprezentuj du warto dodatni, by
       moe dodatni nieskoczono.

DOSTPNO

       W systemie glibc, makro HUGE_VAL jest zawsze dostpne. Dostpno makra NAN
       moe by testowana przez #ifdef  NAN,  podobnie  mona  testowa  INFINITY,
       HUGE_VALF,   HUGE_VALL.  Bd  one  zdefiniowane  przez  <math.h>,  jeeli
       zdefiniowano _ISOC99_SOURCE lub _GNU_SOURCE albo gdy jest  zdefiniowana
       __STDC_VERSION__ i jej warto jest nie mniejsza ni 199901L.

ZGODNE Z

       C99

ZOBACZ TAKE

       fpclassify(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze  tlumaczenie  pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
       Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic  midzy  powyszym
       opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem  opisywanego programu lub funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  2004-10-31                       INFINITY(3)