Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    INFINITY,  NAN,  HUGE_VAL,  HUGE_VALF,  HUGE_VALL  -  stale
    zmiennoprzecinkowe

SK/LADNIA

    #define _ISOC99_SOURCE
    #include <math.h>

    INFINITY

    NAN

    HUGE_VAL
    HUGE_VALF
    HUGE_VALL

OPIS

    Makro  INFINITY  rozszerza  si  do  zmiennoprzecinkowej  stalej
    reprezentujcej dodatni nieskoczono.

    Makro NAN rozszerza si do stalej zmiennoprzecinkowej reprezentujcej
    cich NaN (jeli jest obslugiwana). cicha NaN to NaN ("not-a-number" -
    "nie-liczba"),  ktora  nie  wywoluje wyjtku, jeli jest uywana w
    dzialaniach arytmetycznych. Jej przeciwiestwem jest sygnalizujca NaN.
    Patrz IEC 60559:1989.

    Makra HUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL oznaczaj odpowiednio stale typow
    double, float oraz long double, ktore reprezentuj du warto dodatni, by
    moe dodatni nieskoczono.

DOSTPNO

    W systemie glibc, makro HUGE_VAL jest zawsze dostpne. Dostpno makra NAN
    moe by testowana przez #ifdef NAN, podobnie mona testowa INFINITY,
    HUGE_VALF,  HUGE_VALL. Bd one zdefiniowane przez <math.h>, jeeli
    zdefiniowano _ISOC99_SOURCE lub _GNU_SOURCE albo gdy jest zdefiniowana
    __STDC_VERSION__ i jej warto jest nie mniejsza ni 199901L.

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKE

    fpclassify(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2004-10-31            INFINITY(3)