Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Common - wspolne czci narzdzi i uytkow po4a

OPIS

    Locale::Po4a::Common zawiera czci wspolne wszystkich skryptow po4a i
    kilka uytecznych funkcji uywanych przez inne moduly.

    Aby uywa Po4a we wlasnych programach, najprawdopodobniej naley wylczy
    modul Text::WrapI18N, na przyklad piszc:

      use Locale::Po4a::Common qw(nowrapi18n);
      use Locale::Po4a::Text;

    zamiast:

      use Locale::Po4a::Text;

    Kolejno ma znaczenie: wikszo modulow Locale::Po4a samodzielnie laduje
    Locale::Po4a::Common, ktory przy swoim pierwszym zaladowaniu okrela,
    czy uywa Text::WrapI18N.

FUNKCJE

  Pokazywanie komunikat'ow wyjciowych
    o  show_version($)

      Wywietla biec wersj skryptu i krotk informacj o prawach autorskich.
      Pobiera nazw skryptu jako argument.

    o  wrap_msg($@)

      Ta funkcja wywietla wiadomo w ten sam sposob, co sprnitf(), jednake
      zawija j tak, eby ladnie wygldala na terminalu.

    o  wrap_mod($$@)

      Funkcja dziala tak jak wrap_msg(), ale jako pierwszy argument
      pobiera nazw modulu i pozostawia spacj z lewej strony komunikatu.

    o  wrap_ref_mod($$$@)

      Funkcja dziala tak jak wrap_msg(), ale jako pierwszy argument
      pobiera odnonik plik:linia, jako drugi - nazw modulu i pozostawia
      spacj z lewej strony komunikatu.

  Modu/ly opakowujce ("wrappers") inne modu/ly
    o  Locale::Gettext

      Jeeli modul Locale::Gettext nie moe zosta zaladowany, to ten modul
      udostpnia falszywe (puste) implementacje nastpujcych funkcji. Dziki
      temu program bdzie dziala, chocia wiadomoci po4a nie bd
      przetlumaczone.

      Jeeli Locale::gettext jest obecny ten modul opakowujcy wywola take
      setlocale(LC_MESSAGES, ""), tak eby funkcje korzystajce z modulu
      nie musialy zalee od modulu POSIX.

      o  bindtextdomain($$)

      o  textdomain($)

      o  gettext($)

      o  dgettext($$)

AUTORZY

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2005 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).