Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Halibut - konwersja dokumentow Halibut i pochodnych z/do
    plikow PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ulatwienie tlumacze (oraz,
    co ciekawsze, zarzdzania tlumaczeniami) przy uyciu narzdzi gettext w
    tych obszarach, gdzie nie byly uywane, jak na przyklad w obszarze
    dokumentacji.

    Locale::Po4a::Halibut jest modulem ulatwiajcym tlumaczenie dokumentow w
    formacie Halibut do innych jzykow [uywanych przez ludzi].

    Modul zawiera definicje wspolnych polece i rodowisk Halibuta.

STATUS MODU/LU

    Modul jest wci w fazie beta. Prosimy o przesylanie opinii i prob
    dotyczcych dodania nowych funkcjonalnoci.

OGRANICZENIA

    Wsparcie niektorych konstrukcji jest niepelne. Znane ograniczenia s
    opisane poniej.

  Bloki dos/lowne
     \c ble
     \c bla

    Bloki doslowne (verbatim blocks) nie s uwaane za calo. Kada linia bdzie
    tlumaczona osobno.

ZOBACZ TAKE

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::TeX(3pm).

AUTORZY

    Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2004-2008 by Nicolas FRANCOIS
    <nicolas.francois@centraliens.net>.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).