Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Sgml - konwersja dokumentow SGML z/do plikow PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ulatwienie tlumacze (oraz,
    co ciekawsze, zarzdzania tlumaczeniami) przy uyciu narzdzi gettext w
    tych obszarach, gdzie nie byly uywane, jak na przyklad w obszarze
    dokumentacji.

    Locale::Po4a::Sgml jest modulem ulatwiajcym tlumaczenie dokumentacji w
    formacie SGML do innych jzykow [uywanych przez ludzi].

    Modul ten do przetworzenia plikow SGML uywa programu nsgmls. Prosz si
    upewni, e program ten wraz z definicjami DTD plikow SGMLjest
    zainstalowany w systemie.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODU/L

    debug
      Rozdzielona spacjami lista slow kluczowych, okrelajca, ktor cz
      chcesz debugowa. Moliwe wartoci: tag, generic, entities i refs.

    verbose
      Daje wicej informacji na temat tego, co si dzieje.

    translate
      Rozdzielona spacjami lista dodatkowych elementow (oprocz tych
      zdefiniowanych w DTD), ktorych zawarto powinna utworzy dodatkowy
      msgid.

    section
      Rozdzielona spacjami lista dodatkowych elementow (oprocz tych
      zdefiniowanych w DTD), zawierajcych inne elementy, wrod ktorych
      istniej elementy nalece do kategorii translate.

    indent
      Rozdzielona spacjami lista elementow, ktore zwikszaj poziom wcicia.

    verbatim
      Struktura takich elementow nie powinna by zmieniana. Tekst akapitu
      nie bdzie zawijany i nie zostan dodane adne kosmetyczne dodatkowe
      spacje czy znaki nowej linii.

    empty
      Elementy nie musz by zamknite.

    ignore
      Elementy ignorowane i uznawane przez po4a za zwykle dane znakowe.
      Mog by one czci msgid. Na przyklad <b> jest dobrym kandydatem do
      tej kategorii, poniewa dodanie go w sekcji translate stworzyloby
      msgid, nie bdce calymi zdaniami, co niewtpliwie jest zle.

    attributes
      Rozdzielona spacjami lista atrybutow, ktore musz by przetlumaczone.
      Mona okreli atrybuty przez ich nazw (na przyklad "lang"), ale mona
      take uy hierarchii elementow jako przedrostkow, tak aby okreli, e
      ten atrybut bdzie przetlumaczony tylko wtedy, gdy naley do podanego
      elementu. Na przyklad: <bbb><aaa>lang okrela, e atrybut lang bdzie
      przetlumaczony tylko wtedy, gdy wystpuje w elemencie <aaa>, ktory z
      kolei jest zawarty w elemencie <bbb>. Nazwy elementow s tak naprawd
      wyraeniami regularnymi, tak wic mona przykladowo uy <aaa|bbbb>lang
      do przetlumaczenia tylko tych atrybutow lang, ktore s zawarte w
      elementach <aaa> lub <bbb>.

    qualify
      Rozdzielona spacjami lista atrybutow, ktorych tlumaczenia musz by
      lczone z nazw atrybutu. Prosz zauway, e ta opcja automatycznie doda
      podany atrybut do listy "attributes".

    force
      Kontynuowanie dzialania, nawet gdy DTD nie jest znany lub gdy
      nsgmls wykryje bldy w pliku wejciowym.

    include-all
      Domylnie, msgid zawierajce tylko jedn encj (jak "&version;") s
      pomijane, zapewniajc komfort tlumaczowi. Aktywowanie tej opcji
      uniemoliwia t optymalizacj. Moe by jednak uyteczne, gdy dokument
      zawiera konstrukcje takie, jak "<title>&Aacute;</title>", cho prawd
      mowic, wtpi, by takie co si moglo kiedykolwiek zdarzy...

    ignore-inclusion
      Rozdzielona spacjami lista encji, ktore nie bd wlczane. Tej opcji
      naley uywa ostronie: moe spowodowa, e nsgmls (uywany wewntrznie
      przez ten modul) doda elementy i wygeneruje niepoprawny dokument
      wyjciowy.

STATUS MODU/LU

    Wynik jest doskonaly. Tj. wygenerowane dokumenty s dokladnie takie
    same. Jednak wci jest par problemow:

    o Wyjcie bldow programu nsgmls jest przekierowane do /dev/null, co z
     pewnoci jest zlym pomyslem. Nie wiem, jak temu zapobiec.

     Problemem jest to, e musialem "ochroni" warunkowe wlczenia (rzeczy
     takie jak "<! [ %foo [" i "]]>") w nsgmls. W przeciwnym razie nsgmls
     je zjada, a nie mam pojcia jak je przywroci w kocowym dokumencie. Aby
     temu zapobiec, przepisalem je jako {PO4A-beg-co}> i "{PO4A-end}".

     Problem z tym jest taki, e "{PO4A-end}" i podobne, ktore dodam, s
     poprawne w dokumencie (ale nie w elemencie <p> lub podobnym).

     Wszystko dziala dobrze, z takim przekierowaniem wyjcia nsgmls.
     Niestety uniemoliwia nam to wykrycie, e dokument jest le
     sformatowany.

    o Dziala to tylko z DTD DebianDoc i DocBook. Dodanie obslugi nowego DTD
     powinno by bardzo proste. Mechanizm jest taki sam dla kadego DTD, po
     prostu naley poda list istniejcych elementow i ich charakterystyk.

     Zgadzam si, to wymaga dokladniejszej dokumentacji, jednak jest to wci
     wersja beta, a ja nienawidz dokumentowania rzeczy, ktore si mog
     zmieni i zmieni.

    o Ostrzeenie: obsluga DTD jest calkiem eksperymentalna. Nie
     przeczytalem adnego podrcznika, eby znale definicje kadego elementu.
     Dodalem definicje elementow, ktore dzialaj dla kilku dokumentow
     znalezionych w sieci. Jeli Twoj dokument uywa wicej elementow ni moj,
     nie bdzie dzialal. Jak napisalem wyej, poprawienie tego powinno by
     proste.

     Testowalem DocBook tylko na dokumencie SAG (System Administrator
     Guide), jednak jest on calkiem spory, wic powinien uywa wikszoci
     rzeczy specyficznych dla tego formatu.

     Dla DebianDoc, przetestowalem kilka podrcznikow z DDP, ale jeszcze
     nie wszystkie.

    o W razie dolczania plikow odnoniki do komunikatow wiadomoci w plikach
     PO (tj. linie jak "#: en/titletoc.sgml:9460") bd niepoprawne.

     Dzieje si tak dlatego, e wstpnie przetwarzam ten plik, aby ochroni
     warunkowe wlczenia (rzeczy takie jak "<! [ %foo [" i "]]>") oraz
     niektore encja (jak &version) przed nsgmls poniewa chc je otrzyma bez
     zmian w wygenerowanym dokumencie. Dlatego, tworz tymczasow kopi pliku
     wejciowego i na niej robi wszystkie zmiany przed przekazaniem go
     programowi nsgmls do przetwarzania.

     eby to dzialalo, zamieniam encje proszce o wlczenie pliku zawartoci
     podanego pliku (dlatego mog ochroni to, co trzeba, take w plikach
     wlczanych). Ale do tej pory nic nie jest robione, aby poprawi poniej
     odnoniki (tj. nazw pliku i numer linii). Nie jestem pewien, jak mona
     by to najlepiej zrobi.

AUTORZY

    Modul jest zaadaptowan wersj sgmlspl (postprocesora SGML parserow SGMLS
    i NSGMLS), ktory byl:

    Copyright (c) 1995 by David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>

    Adaptacji do po4a dokonali:

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright (c) 1995 by David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>
    Copyright 2002, 2003, 2004, 2005 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).