Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Text - konwersja dokumentow tekstowych z/do plikow PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ulatwienie tlumacze (oraz,
    co ciekawsze, zarzdzania tlumaczeniami) przy uyciu narzdzi gettext w
    tych obszarach, gdzie nie byly uywane, jak na przyklad w obszarze
    dokumentacji.

    Locale::Po4a::Text jest modulem ulatwiajcym tlumaczenie dokumentow
    tekstowych do innych jzykow [uywanych przez ludzi].

    Akapity s dzielone na pustych liniach (lub liniach zawierajcych tylko
    spacje lub tabulacje).

    Jeeli akapit zawiera lini zaczynajc si od spacji (lub tabulacji), to
    nie bdzie zmieniane zawijanie tekstu w tym akapicie.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODU/L

    Opcje tego modulu:

    nobullets
      Wylcza wykrywanie wcitych paragrafow.

      Domylnie, jeli wykryto wcity akapit, nie jest on traktowany jako
      akapit niezmienialny (majcy w pliku PO ustawion flag "no-wrap") i
      modul przeformatuje akapit zarowno w generowanym pliku PO jak i w
      przetlumaczonym dokumencie.

    tabs=tryb
      Okrela sposob obslugi znakow tabulacji. tryb moe by jednym z:

      split
        Linie zawierajce tabulacje przerywaj biecy akapit.

      verbatim
        Akapit zawierajcy tabulacje nie bdzie zawijany.

      Domylnie, znaki tabulacji s uwaane za spacje.

    breaks=wyraenie_regularne
      Wyraenie regularne, ktorego dopasowanie powoduje przerywanie
      akapitow. Wyraenie to musi pasowa do calej linii tekstu.

    debianchangelog
      Obsluguje niepodlegajce tlumaczeniu linie zawierajce naglowek i
      stopk wpisow o wydanych wersjach pakietow Debiana.

    fortunes
      Obsluguje format pliku fortunes, w ktorym poszczegolne fortunki
      rozdzielane s liniami skladajcymi si z "%" lub "%%" oraz "%%"
      oznacza pocztek komentarza.

    markdown
      Obsluguje niektore specjalne znaczniki tekstow sformatowanych jako
      Markdown.

    asciidoc
      Obsluguje dokumenty w formacie AsciiDoc.

STATUS MODU/LU

    Pomylnie przetestowany na kilku prostych plikach tekstowych oraz
    plikach NEWS.Debian.

AUTORZY

    Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2005-2008, Nicolas FRANCOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).